Oczyszczacz powietrza VP-A1Z40WH marki Vestfrost wyróżnia intuicyjna obsługa oraz innowacyjny, 5-etapowy proces neutralizacji zanieczyszczeń. Urządzenie łączy filtr 3w1 (wstępny, HEPA i węglowy), diodę UV-C Led oraz technologię jonizacji Plasma ION. Jej działanie opiera się na emisji jonów dodatnich i ujemnych aktywnie poszukujących i eliminujących zanieczyszczenia. Pobierane przez oczyszczacz powietrze jest najpierw filtrowane, a następnie poddawane oczyszczaniu przy użyciu światła UV-C, które unieszkodliwia wirusy i drobnoustroje nawet te mniejsze niż 0,3 mikrona. Na koniec tak oczyszczone powietrze trafia ponownie do pomieszczenia wzbogacone o jony Plasma ION, skutecznie neutralizujące zanieczyszczenia zarówno unoszące się w powietrzu, jak również te przylegające do tkanin (dywany, zasłony, obicia) i powierzchni (ściany, podłoga). Model VP-A1Z40WH wyposażony są w dotykowy wyświetlacz oraz wygodne tryby pracy, w tym „auto”, który samodzielnie dopasowuje najlepsze parametry pracy, wykorzystując pomiary z czujników. Kolorowy wyświetlacz ze wskaźnikami pyłów PM1, PM10 i PM2.5 oraz lotnych związków organicznych TVOC daje pełny obraz jakości powietrza. Oczyszczacz VP-A1Z40WH pracuje niezwykle cicho, emitując zaledwie 17dB w trybie nocnym. Urządzenia wyposażone jest w WiFi i opcję zdalnej obsługi za pomocą aplikacji mobilnej. Rekomendowana powierzchnia: do 48 m².

Więcej na temat oczyszczaczy powietrza marki Vestfrost można znaleźć na stronie www.vestfrosthome.eu

Oczyszczacz powietrza
Vestfrost VP-A1Z40WH