Monitorowanie jakości powietrza i automatyczne oczyszczanie

Oczyszczacz powietrza powinien być wyposażony w czujniki precyzyjnie monitorujące jakość powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu automatycznie będzie reagować na zanieczyszczenia, przestawiając się na tryb intensywniejszej pracy.

Informacje o aktualnym stężeniu zanieczyszczeń można odczytać za pomocą wskaźników, wyświetlaczy lub aplikacji w zależności od zastosowanej w danym urządzeniu technologii.

Pamiętajmy jednak, że urządzenie efektywnie zadziała tylko w jednym pomieszczeniu, dlatego korzystajmy z niego tam, gdzie aktualnie przebywamy (warto stosować się do zasady: jeden oczyszczacz na pojedyncze wnętrze).

CADR (Clean Air Delivery Rate)

CADR to parametr wyrażany w m3/h, który określa ilość czystego powietrza dostarczonego przez oczyszczacz w ciągu jednej godziny. Jest to miara szybkości oczyszczania powietrza. CADR odzwierciedla przepływ powietrza pomnożony przez efektywność filtrów oczyszczających.

Aby dobrać oczyszczacz powietrza o odpowiedniej dla nas wydajności filtrowania, należy zatem sprawdzić najpierw powierzchnię lub kubaturę pomieszczenia, w którym ma się on znaleźć. Producent może podać, np. że urządzenie jest przeznaczone do pomieszczenia o powierzchni 50m2.

Im wyższy jest parametr CADR, tym szybciej powietrze zostanie oczyszczone.

Zakupując nowe urządzenie, postarajmy się ponadto uzyskać informację o liczbie wymian powietrza na godzinę.

Filtry

W zależności od wyposażenia danego oczyszczacza powietrza, możemy spotkać różne rodzaje filtrów: wstępnego oczyszczania, HEPA lub równorzędne z mikrowłóknami, węglowe, UV, wodne. Zazwyczaj jedno urządzenie wykorzystuje system wieloetapowej filtracji.

WAŻNE: Prawdziwy filtr HEPA, np. H13, cechuje się skutecznością usuwania 99,97% zanieczyszczeń o wielkości 0,3 mikrometra. Jednak skuteczność KAŻDEJ sztuki musi być potwierdzona badaniami. Należy zatem skrupulatnie weryfikować, czy dany producent, który się nim chwali, rzeczywiście go posiada. Takie urządzenie powinno posiadać certyfikat z wybranej jednostki badawczej.

Skuteczność filtracji jest bardzo ważna, ponieważ wpływa na wydajność dostarczania czystego powietrza, określanej wskaźnikiem CADR.

Dobrej jakości urządzenie będzie filtrować powietrze m.in. z: bakterii, wirusów, pyłków roślin, roztoczy, zarodników pleśni i grzybów, sierści zwierząt, smogu, lotnych związków organicznych, formaldehydów czy dymu tytoniowego.

Filtry należy wymieniać zgodnie z rekomendacją producenta.

Parametr hałasu

Głośność oczyszczaczy powietrza określona jest jako poziom ciśnienia akustycznego/mocy akustycznej (ciśnienie akustyczne wyrażone w dB ≠ moc akustyczna wyrażona w dB; najlepiej gdy są podawane przy skorygowaniu krzywą A) i może się zmieniać w zależności od trybu pracy.

Z oczyszczaczy powietrza należy korzystać nieustannie (to urządzenia całoroczne), dlatego ważne jest ich ciche działanie, szczególnie nocą. W trybie nocnym głośność pracy nie powinna przekraczać 25 dB.

Rodzaje filtrów

Dodatkowe funkcje:

Oczyszczacze powietrza mogą być również wyposażone w dodatkowe funkcje, np. nawilżanie i jonizację powietrza. Wbudowany w sprzęcie nawilżacz podwyższa wilgotność powietrza w pomieszczeniu, co szczególnie dobrze sprawdza się w sezonie grzewczym, czyli jesienią i zimą. Wówczas mamy do czynienia z suchym powietrzem wewnętrznym, które utrudnia oddychanie, sprzyja przeziębieniom i może wywoływać problemy u alergików.

Inną popularną funkcją oczyszczaczy powietrza jest jonizacja, Dzięki niej urządzenie produkuje jony ujemne, które są rozprzestrzeniane we wnętrzu. W ten sposób neutralizowane są jony dodatnie (wytwarzane m.in. przez znajdujący się w pomieszczeniu sprzęt elektroniczny, taki jak komputery czy telewizory), stwarzające dobrą atmosferę dla rozwoju grzybów, pleśni, roztoczy i bakterii. Jonizacja sprawia, że te dodatnio naładowane cząsteczki zmieniają swój ładunek elektryczny i mogą być unieszkodliwiane.